03

Opravíme to!

Web

Opravíme to! poskytuje služby hodinového majstra a pomoc drobnými prácami v domácnosti. Cieľom bolo vytvorenie jednoduchého, sviežeho a prívetivého webu s jasnou definíciou poskytovaných služieb a jednoduchosťou objednávky.

www.opravimeto.sk

Potrebujete podobný projekt?

Kontaktuje ma